พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
795
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20277
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066781
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
(2 ตุลาคม พ.ศ. 2555) อ่าน 4697
 
 
 
(23 กันยายน พ.ศ. 2555) อ่าน 3400
 
 
 
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2555) อ่าน 14804
 
 
 
(31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) อ่าน 4860
 
 
 
(13 มีนาคม พ.ศ. 2555) อ่าน 3610
 
 
 
(7 มกราคม พ.ศ. 2554) อ่าน 4513
 
 
 
(10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) อ่าน 3374
 
 
 
(6 ตุลาคม พ.ศ. 2553) อ่าน 7767
 
 
 
(21 สิงหาคม พ.ศ. 2553) อ่าน 2708
 
 
 
(19 เมษายน พ.ศ. 2553) อ่าน 5851
 
 
 
(8 เมษายน พ.ศ. 2553) อ่าน 4223
 
 
 
(27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553) อ่าน 19571
 
 
 
(19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553) อ่าน 4531
 
 
 
(16 มกราคม พ.ศ. 2553) อ่าน 61187
 
 
 
(1 ธันวาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 5660
 
 
 
(20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) อ่าน 5085
 
 
 
(28 ตุลาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 4914
 
 
 
(28 ตุลาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 3452
 
 
 
(14 ตุลาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 3564
 
 
 
(4 ตุลาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 13620
 
 
 
(24 กันยายน พ.ศ. 2552) อ่าน 3308
 
 
 
(22 กันยายน พ.ศ. 2552) อ่าน 1791
 
 
 
(18 กันยายน พ.ศ. 2552) อ่าน 1816
 
 
 
(22 สิงหาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 1717
 
 
 
(8 สิงหาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 5839
 
 
 
(1 สิงหาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 16161
 
 
 
(23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 9128
 
 
 
(20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 1908
 
 
 
(17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 2090
 
 
 
(4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 4112
 
 
 
(25 มิถุนายน พ.ศ. 2552) อ่าน 2385
 
 
 
(10 มิถุนายน พ.ศ. 2552) อ่าน 2494
 
 
 
(7 เมษายน พ.ศ. 2552) อ่าน 1819
 
 
 
(7 เมษายน พ.ศ. 2552) อ่าน 1603
 
 
 
(7 เมษายน พ.ศ. 2552) อ่าน 1248
 
 
 
(7 เมษายน พ.ศ. 2552) อ่าน 1243
 
 
 
(7 เมษายน พ.ศ. 2552) อ่าน 1087
 
 
 
(7 เมษายน พ.ศ. 2552) อ่าน 1291
 
 
 
(7 เมษายน พ.ศ. 2552) อ่าน 1052
 
 
 
(7 เมษายน พ.ศ. 2552) อ่าน 873
 
 
ทั้งหมด 60 รายการ 1 / 2