พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
54
วันนี้
172
เมื่อวานนี้
798
เดือนนี้
14998
เดือนที่ผ่านมา
21862
ทั้งหมด
318264
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเดชพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา" ซึ่งสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. ร่วมกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร., แม่กองธรรมสนามหลวง และ สพฐ. ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อจัดทำหลักสูตรการสอน ดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายให้ข้อคิด โดยมีสาระสำคัญคือ “ฝากทีมงานจัดทำคู่มือ ให้ทำตำราประกอบการสอนศีลธรรมที่ปลูกสร้างศรัทธา ในศาสนา (ไตรรัตน์) ในตัวเอง ในหน้าที่การงาน ในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ...เสริมปัญญา ด้วยหลักคิดในการเข้าสู่ศาสนา ผ่านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ได้ศึกษาเล่าเรียนขันธ์ธาตุ อายตนะ ให้เข้าใจไตรลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามสมควรแก่เหตุ สรุปคือ ทำตำราสอนเด็กให้เก่งดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข”


: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 529
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 428
เปิดอ่าน 777
เปิดอ่าน 3563
เปิดอ่าน 8201
เปิดอ่าน 5620
เปิดอ่าน 1691
เปิดอ่าน 1384
เปิดอ่าน 3396
เปิดอ่าน 1683
เปิดอ่าน 2661
เปิดอ่าน 2186
เปิดอ่าน 1486
เปิดอ่าน 3404
เปิดอ่าน 6146
เปิดอ่าน 7456
เปิดอ่าน 2924
เปิดอ่าน 1275
เปิดอ่าน 997
เปิดอ่าน 911
เปิดอ่าน 1639