พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
17
วันนี้
215
เมื่อวานนี้
907
เดือนนี้
12345
เดือนที่ผ่านมา
8799
ทั้งหมด
364118
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเดชพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทำคู่มือสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักสูตรธรรมศึกษา" ซึ่งสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. ร่วมกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร., แม่กองธรรมสนามหลวง และ สพฐ. ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อจัดทำหลักสูตรการสอน ดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายให้ข้อคิด โดยมีสาระสำคัญคือ “ฝากทีมงานจัดทำคู่มือ ให้ทำตำราประกอบการสอนศีลธรรมที่ปลูกสร้างศรัทธา ในศาสนา (ไตรรัตน์) ในตัวเอง ในหน้าที่การงาน ในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ...เสริมปัญญา ด้วยหลักคิดในการเข้าสู่ศาสนา ผ่านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ได้ศึกษาเล่าเรียนขันธ์ธาตุ อายตนะ ให้เข้าใจไตรลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามสมควรแก่เหตุ สรุปคือ ทำตำราสอนเด็กให้เก่งดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข”


: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 | อ่าน 573
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 977
เปิดอ่าน 1415
เปิดอ่าน 4486
เปิดอ่าน 8892
เปิดอ่าน 6326
เปิดอ่าน 1884
เปิดอ่าน 1538
เปิดอ่าน 3465
เปิดอ่าน 1745
เปิดอ่าน 3384
เปิดอ่าน 2275
เปิดอ่าน 1580
เปิดอ่าน 3597
เปิดอ่าน 6289
เปิดอ่าน 7628
เปิดอ่าน 3413
เปิดอ่าน 1386
เปิดอ่าน 1113
เปิดอ่าน 997
เปิดอ่าน 1746