พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
752
เมื่อวานนี้
1003
เดือนนี้
10866
เดือนที่ผ่านมา
23692
ทั้งหมด
402584
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
สภามหาวิทยาลัยประกาศเทียบวุฒิ ป.สศ. เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศฯ การเทียบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.สศ. เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ในสาขาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศแนบท้ายนี้


ประกาศแนบท้าย : Download (15.97 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 | อ่าน 1085
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 90
เปิดอ่าน 1549
เปิดอ่าน 5088
เปิดอ่าน 9335
เปิดอ่าน 6732
เปิดอ่าน 1988
เปิดอ่าน 1609
เปิดอ่าน 3490
เปิดอ่าน 1789
เปิดอ่าน 3423
เปิดอ่าน 2304
เปิดอ่าน 1646
เปิดอ่าน 3655
เปิดอ่าน 6327
เปิดอ่าน 7706
เปิดอ่าน 3460
เปิดอ่าน 1422
เปิดอ่าน 1158
เปิดอ่าน 1037
เปิดอ่าน 1795