พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
27
วันนี้
286
เมื่อวานนี้
645
เดือนนี้
15032
เดือนที่ผ่านมา
21498
ทั้งหมด
339796
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
สภามหาวิทยาลัยประกาศเทียบวุฒิ ป.สศ. เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติประกาศฯ การเทียบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.สศ. เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ในสาขาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศแนบท้ายนี้


ประกาศแนบท้าย : Download (15.97 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2559 | อ่าน 674
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 636
เปิดอ่าน 974
เปิดอ่าน 3957
เปิดอ่าน 8437
เปิดอ่าน 5871
เปิดอ่าน 1788
เปิดอ่าน 1446
เปิดอ่าน 3424
เปิดอ่าน 1710
เปิดอ่าน 2874
เปิดอ่าน 2230
เปิดอ่าน 1517
เปิดอ่าน 3518
เปิดอ่าน 6211
เปิดอ่าน 7513
เปิดอ่าน 2964
เปิดอ่าน 1326
เปิดอ่าน 1031
เปิดอ่าน 937
เปิดอ่าน 1675