พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
34
วันนี้
751
เมื่อวานนี้
1003
เดือนนี้
10865
เดือนที่ผ่านมา
23692
ทั้งหมด
402583
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

รายชื่อพระสอนศีลธรรมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานีฯ

รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด สระบุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยองและจังหวัดตราดฯ


ประกาศ : Download (286.47 kb)
อบรมรุ่นที่ ๑ : Download (5.88 mb)
อบรมรุ่นที่ ๒ : Download (4.79 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 | อ่าน 2829
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 90
เปิดอ่าน 1549
เปิดอ่าน 5088
เปิดอ่าน 9335
เปิดอ่าน 6732
เปิดอ่าน 1988
เปิดอ่าน 1609
เปิดอ่าน 3490
เปิดอ่าน 1789
เปิดอ่าน 3423
เปิดอ่าน 2304
เปิดอ่าน 1646
เปิดอ่าน 3655
เปิดอ่าน 6327
เปิดอ่าน 7706
เปิดอ่าน 3460
เปิดอ่าน 1422
เปิดอ่าน 1158
เปิดอ่าน 1037
เปิดอ่าน 1795