พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
27
วันนี้
292
เมื่อวานนี้
645
เดือนนี้
15038
เดือนที่ผ่านมา
21498
ทั้งหมด
339802
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

รายชื่อพระสอนศีลธรรมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพตามหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานีฯ

รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในจังหวัด สระบุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดชลบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยองและจังหวัดตราดฯ


ประกาศ : Download (286.47 kb)
อบรมรุ่นที่ ๑ : Download (5.88 mb)
อบรมรุ่นที่ ๒ : Download (4.79 mb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2560 | อ่าน 2717
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 636
เปิดอ่าน 974
เปิดอ่าน 3959
เปิดอ่าน 8437
เปิดอ่าน 5871
เปิดอ่าน 1788
เปิดอ่าน 1446
เปิดอ่าน 3424
เปิดอ่าน 1710
เปิดอ่าน 2874
เปิดอ่าน 2230
เปิดอ่าน 1517
เปิดอ่าน 3518
เปิดอ่าน 6211
เปิดอ่าน 7513
เปิดอ่าน 2964
เปิดอ่าน 1326
เปิดอ่าน 1031
เปิดอ่าน 937
เปิดอ่าน 1675