พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
21
วันนี้
500
เมื่อวานนี้
760
เดือนนี้
14601
เดือนที่ผ่านมา
21498
ทั้งหมด
339365
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดรับสมัครรอบสอง (เรียนที่วัดศรีสุดาราม ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรม
๑.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถทำการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้
๒.เพื่อผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตรและครูประจำการ ให้สามารถนำความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
๓.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ ๔ สาขา คือ
๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
๒.สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว คณะครุศาสตร์
๓.สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์
๔.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
http://www.edmcu.net/site2558/?p=7619

ใบสมัค : Download (145.1 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค1 : Download (116.99 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค2 : Download (107.86 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2560 | อ่าน 971
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 627
เปิดอ่าน 3945
เปิดอ่าน 8429
เปิดอ่าน 5862
เปิดอ่าน 1785
เปิดอ่าน 1445
เปิดอ่าน 3424
เปิดอ่าน 1709
เปิดอ่าน 2856
เปิดอ่าน 2229
เปิดอ่าน 1517
เปิดอ่าน 3517
เปิดอ่าน 6211
เปิดอ่าน 7513
เปิดอ่าน 2963
เปิดอ่าน 1324
เปิดอ่าน 1028
เปิดอ่าน 937
เปิดอ่าน 1674
เปิดอ่าน 3414