พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
17
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
907
เดือนนี้
12231
เดือนที่ผ่านมา
8799
ทั้งหมด
364004
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดรับสมัครรอบสอง (เรียนที่วัดศรีสุดาราม ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรม
๑.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถทำการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้
๒.เพื่อผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตรและครูประจำการ ให้สามารถนำความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
๓.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ ๔ สาขา คือ
๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
๒.สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว คณะครุศาสตร์
๓.สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์
๔.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
http://www.edmcu.net/site2558/?p=7619

ใบสมัค : Download (145.1 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค1 : Download (116.99 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค2 : Download (107.86 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2560 | อ่าน 1414
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 977
เปิดอ่าน 4486
เปิดอ่าน 8892
เปิดอ่าน 6324
เปิดอ่าน 1883
เปิดอ่าน 1538
เปิดอ่าน 3465
เปิดอ่าน 1745
เปิดอ่าน 3384
เปิดอ่าน 2275
เปิดอ่าน 1580
เปิดอ่าน 3597
เปิดอ่าน 6289
เปิดอ่าน 7627
เปิดอ่าน 3413
เปิดอ่าน 1386
เปิดอ่าน 1113
เปิดอ่าน 997
เปิดอ่าน 1746
เปิดอ่าน 3544