พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
306
เมื่อวานนี้
1081
เดือนนี้
16220
เดือนที่ผ่านมา
28884
ทั้งหมด
528463
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดรับสมัครรอบสอง (เรียนที่วัดศรีสุดาราม ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรม
๑.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถทำการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้
๒.เพื่อผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตรและครูประจำการ ให้สามารถนำความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
๓.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ ๔ สาขา คือ
๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
๒.สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว คณะครุศาสตร์
๓.สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์
๔.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
http://www.edmcu.net/site2558/?p=7619

ใบสมัค : Download (145.1 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค1 : Download (116.99 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค2 : Download (107.86 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | อ่าน 1724
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 459
เปิดอ่าน 3174
เปิดอ่าน 8278
เปิดอ่าน 11989
เปิดอ่าน 9169
เปิดอ่าน 2985
เปิดอ่าน 1779
เปิดอ่าน 3652
เปิดอ่าน 1916
เปิดอ่าน 3536
เปิดอ่าน 2435
เปิดอ่าน 1882
เปิดอ่าน 3811
เปิดอ่าน 6445
เปิดอ่าน 7895
เปิดอ่าน 3544
เปิดอ่าน 1584
เปิดอ่าน 1286
เปิดอ่าน 1191
เปิดอ่าน 1929