พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
24
วันนี้
235
เมื่อวานนี้
867
เดือนนี้
16838
เดือนที่ผ่านมา
23318
ทั้งหมด
607812
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดรับสมัครรอบสอง (เรียนที่วัดศรีสุดาราม ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรม
๑.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถทำการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้
๒.เพื่อผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตรและครูประจำการ ให้สามารถนำความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
๓.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ ๔ สาขา คือ
๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
๒.สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว คณะครุศาสตร์
๓.สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์
๔.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
http://www.edmcu.net/site2558/?p=7619

ใบสมัค : Download (145.1 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค1 : Download (116.99 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค2 : Download (107.86 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | อ่าน 1861
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 473
เปิดอ่าน 624
เปิดอ่าน 3888
เปิดอ่าน 10154
เปิดอ่าน 13335
เปิดอ่าน 10467
เปิดอ่าน 3252
เปิดอ่าน 1877
เปิดอ่าน 3719
เปิดอ่าน 1981
เปิดอ่าน 3606
เปิดอ่าน 2499
เปิดอ่าน 1989
เปิดอ่าน 3930
เปิดอ่าน 6562
เปิดอ่าน 7988
เปิดอ่าน 3593
เปิดอ่าน 1754
เปิดอ่าน 1379
เปิดอ่าน 1298