พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
16
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
968
เดือนนี้
15874
เดือนที่ผ่านมา
24160
ทั้งหมด
431752
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
เปิดรับสมัครรอบสอง (เรียนที่วัดศรีสุดาราม ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรม
๑.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถทำการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนได้
๒.เพื่อผลิตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในระดับประกาศนียบัตรและครูประจำการ ให้สามารถนำความรู้ด้านการสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
๓.เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ ๔ สาขา คือ
๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
๒.สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว คณะครุศาสตร์
๓.สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์
๔.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
http://www.edmcu.net/site2558/?p=7619

ใบสมัค : Download (145.1 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค1 : Download (116.99 kb)
เอกสารประกอบใบสมัค2 : Download (107.86 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)
: Download (20 kb)

เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | อ่าน 1583
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 202
เปิดอ่าน 1935
เปิดอ่าน 5578
เปิดอ่าน 9674
เปิดอ่าน 7025
เปิดอ่าน 2324
เปิดอ่าน 1633
เปิดอ่าน 3518
เปิดอ่าน 1803
เปิดอ่าน 3442
เปิดอ่าน 2328
เปิดอ่าน 1685
เปิดอ่าน 3699
เปิดอ่าน 6344
เปิดอ่าน 7746
เปิดอ่าน 3473
เปิดอ่าน 1436
เปิดอ่าน 1177
เปิดอ่าน 1071
เปิดอ่าน 1826