พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
618
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25923
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968264
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
หนังสือแจ้งผลการประกวดและเชิญเข้าประกวดระดับประเทศ และแบบตอบรับ

     ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้หน่วยจัดการศึกษาส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์  ความทราบแล้ว นั้น
    บัดนี้ได้ดำเนินการประกวดคัดเลือกทุกกิจกรรม ทุกภาคคณะสงฆ์แล้ว จึงขอประกาศผลตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ เพื่อเข้าประกวดในรอบระดับระเทศในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ และกรุณาส่งแบบตอบรับ ในแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์นั้นๆ ตามประกาศแนบท้าย ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทาง อีเมล์ poowanai.pri@mcu.ac.th


คณะกรรมการจัดงาน


1.หนังสือแจ้งผลประกวดและเชิญเข้าประกวด : Download (176.42 kb)
2.ประกาศผลการประกวดตัวแทนระดับภาค : Download (1.46 mb)
3.แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด : Download (284.62 kb)
4.แบบตอบรับและรายละเอียดการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการถกวาที : Download (263.41 kb)
5.แบบตอบรับกำหนดการ เข้าค่ายโครงงานคุณธรรม : Download (501.22 kb)
6.กำหนดการมหกรรมปี 4 : Download (132.98 kb)
: Download (28 kb)

เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | อ่าน 701
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 289
เปิดอ่าน 136
เปิดอ่าน 131
เปิดอ่าน 434
เปิดอ่าน 252
เปิดอ่าน 717
เปิดอ่าน 631
เปิดอ่าน 321
เปิดอ่าน 681
เปิดอ่าน 857
เปิดอ่าน 1062
เปิดอ่าน 1335
เปิดอ่าน 1972
เปิดอ่าน 1610
เปิดอ่าน 6503
เปิดอ่าน 1033
เปิดอ่าน 1026
เปิดอ่าน 5320
เปิดอ่าน 11962
เปิดอ่าน 14797