พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
694
เมื่อวานนี้
1416
เดือนนี้
25710
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
886007
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
หนังสือแจ้งผลการประกวดและเชิญเข้าประกวดระดับประเทศ และแบบตอบรับ

     ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้หน่วยจัดการศึกษาส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์  ความทราบแล้ว นั้น
    บัดนี้ได้ดำเนินการประกวดคัดเลือกทุกกิจกรรม ทุกภาคคณะสงฆ์แล้ว จึงขอประกาศผลตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ เพื่อเข้าประกวดในรอบระดับระเทศในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ และกรุณาส่งแบบตอบรับ ในแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์นั้นๆ ตามประกาศแนบท้าย ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทาง อีเมล์ poowanai.pri@mcu.ac.th


คณะกรรมการจัดงาน


1.หนังสือแจ้งผลประกวดและเชิญเข้าประกวด : Download (176.42 kb)
2.ประกาศผลการประกวดตัวแทนระดับภาค : Download (1.46 mb)
3.แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด : Download (284.62 kb)
4.แบบตอบรับและรายละเอียดการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการถกวาที : Download (263.41 kb)
5.แบบตอบรับกำหนดการ เข้าค่ายโครงงานคุณธรรม : Download (501.22 kb)
6.กำหนดการมหกรรมปี 4 : Download (132.98 kb)
: Download (28 kb)

เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | อ่าน 432
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 186
เปิดอ่าน 112
เปิดอ่าน 613
เปิดอ่าน 526
เปิดอ่าน 271
เปิดอ่าน 598
เปิดอ่าน 797
เปิดอ่าน 998
เปิดอ่าน 1296
เปิดอ่าน 1872
เปิดอ่าน 1562
เปิดอ่าน 5923
เปิดอ่าน 971
เปิดอ่าน 980
เปิดอ่าน 5222
เปิดอ่าน 11798
เปิดอ่าน 14604
เปิดอ่าน 12501
เปิดอ่าน 3734
เปิดอ่าน 2171