พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
36
วันนี้
841
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28791
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075295
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
หนังสือแจ้งผลการประกวดและเชิญเข้าประกวดระดับประเทศ และแบบตอบรับ

     ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้หน่วยจัดการศึกษาส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์  ความทราบแล้ว นั้น
    บัดนี้ได้ดำเนินการประกวดคัดเลือกทุกกิจกรรม ทุกภาคคณะสงฆ์แล้ว จึงขอประกาศผลตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ เพื่อเข้าประกวดในรอบระดับระเทศในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ และกรุณาส่งแบบตอบรับ ในแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์นั้นๆ ตามประกาศแนบท้าย ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทาง อีเมล์ poowanai.pri@mcu.ac.th


คณะกรรมการจัดงาน


1.หนังสือแจ้งผลประกวดและเชิญเข้าประกวด : Download (176.42 kb)
2.ประกาศผลการประกวดตัวแทนระดับภาค : Download (1.46 mb)
3.แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด : Download (284.62 kb)
4.แบบตอบรับและรายละเอียดการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการถกวาที : Download (263.41 kb)
5.แบบตอบรับกำหนดการ เข้าค่ายโครงงานคุณธรรม : Download (501.22 kb)
6.กำหนดการมหกรรมปี 4 : Download (132.98 kb)
: Download (28 kb)

เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 | อ่าน 1029
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 1071
เปิดอ่าน 438
เปิดอ่าน 262
เปิดอ่าน 541
เปิดอ่าน 488
เปิดอ่าน 823
เปิดอ่าน 719
เปิดอ่าน 371
เปิดอ่าน 793
เปิดอ่าน 938
เปิดอ่าน 1123
เปิดอ่าน 1409
เปิดอ่าน 2108
เปิดอ่าน 1703
เปิดอ่าน 7583
เปิดอ่าน 1175
เปิดอ่าน 1079
เปิดอ่าน 5473
เปิดอ่าน 12410
เปิดอ่าน 15138