พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
930
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19434
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995632
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559

เมืองนิรมิต แห่ง จิตตนคร

พระนิพนธ์ในองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

"เมืองนิรมิต แห่ง จิตตนคร"

" การบริหารจิตก็คือ

การพยายามอบรมปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง

ชั่วให้เห็นชั่ว ให้เห็นว่าควรละ

ดีให้เห็นว่าดี ให้เห็นว่าควรอบรมเพิ่มพูน "

 

  ดูวีดีโออื่นๆ ล่าสุด