• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

รับสมัครพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ เพื่อจัดสรรไปประจำโรงเรียนต่าง ๆ

ข้อมูลการรับสมัคร

รายงานปฏิบัติการสอน

พระสอนศีลธรรมในสังกัดสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ เข้าระบบเพื่อรายงานปฏิบัติการสอน

เข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์พระสอนศีลธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕)

อ่านข่าว
ขอเชิญชวน พระสอนศีลธรรมในสังกัด ร่วมส่งผลงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญชวน พระสอนศีลธรรมในสังกัด ร่วมส่งผลงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

"เราจะสร้างห้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีชีวิตและมีความหมายต่อตัวผู้เรียนได้อย่างไร"???? ขอเชิญชวน พระสอนศีลธรรมในสังกัด ร่วมส่งผลงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้สนใจสมัครและส่งผลงานให้ท่านกรอกข้อมูลผ่านระบบ google from ที่นี้ https://forms.gle/BCi9LgYBUBHRidrc6 กำหนดการ เบื้องต้น ตั้งบัดนี้ถึง 13 กรกฎาคม 2565 -เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 14 กรกฏาคม 2565 -ปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 2565 -ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก สิงหาคม 2565 -นำเสนอและมอบรางวัล ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ----- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเชิญให้ทำการนำเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม พร้อมกับรับเกียรติบัตรและรางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ----- ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกรูป ---- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0929206352 รายละเอียด : https://bit.ly/3xIE7wk กล่มไลน์ติดต่อสอบถาม : https://bit.ly/3xNgbrO ไลน์ OA : https://lin.ee/D4xZeKZ #สำนักงานพระสอนศีลธรรม #พระสอนศีลธรรมในสังกัดร่วมส่งผลงานประกวดนำเสนอผลงาน #แผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้

อ่านข่าว
ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ไตรมาส ๑ - ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ - ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ - ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

อ่านข่าว

ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

รับสมัครสอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของเจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของเจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย

อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

ขอเชิญชวน พระสอนศีลธรรมในสังกัด ร่วมส่งผลงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

"เราจะสร้างห้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีชีวิตและมีความหมายต่อตัวผู้เรียนได้อย่างไร"???? ขอเชิญชวน พระสอนศีลธรรมในสังกัด ร่วมส่งผลงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้สนใจสมัครและส่งผลงานให้ท่านกรอกข้อมูลผ่านระบบ google from ที่นี้ https://forms.gle/BCi9LgYBUBHRidrc6 กำหนดการ เบื้องต้น ตั้งบัดนี้ถึง 13 กรกฎาคม 2565 -เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 14 กรกฏาคม 2565 -ปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 2565 -ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก สิงหาคม 2565 -นำเสนอและมอบรางวัล ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ----- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเชิญให้ทำการนำเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม พร้อมกับรับเกียรติบัตรและรางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ----- ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกรูป ---- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0929206352 รายละเอียด : https://bit.ly/3xIE7wk กล่มไลน์ติดต่อสอบถาม : https://bit.ly/3xNgbrO ไลน์ OA : https://lin.ee/D4xZeKZ #สำนักงานพระสอนศีลธรรม #พระสอนศีลธรรมในสังกัดร่วมส่งผลงานประกวดนำเสนอผลงาน #แผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้

เครือข่ายความร่วมมือสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3. บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด (ปลาดาว)

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งปิดปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ **สิ้นสุดการการส่งแบบรายงานการสอน ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)**

แนวทางการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสถานการณ์พิเศษอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง บรรจุพระสอนศีลธรรมคณะครุศาสตร์ ตาม MOU ความร่วมมือว่าด้วยการบูรณาการวิชาการ พระพุทธศาสนาแก่สังคม ระหว่าง สำนักงานพระสอนศีลธรรมร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วีดีโอธรรมะ

วีดีโออาสาตามหาคนดี

วีดีโอสื่อการสอน

E-Book สำนักงานพระสอนศีลธรรม

ภาพกิจกรรม