• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

เกี่ยวกับเรา

Home / ศูนย์อำนวยการ

ศูนย์อำนวยการ

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค

             เพื่อให้การบริหารงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนครอบคลุม สถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงได้มีมติให้กระจายภาระงานพร้อมทั้งงบประมาณ ให้กับหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ รับผิดชอบดำเนินการโครงการฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพระสอนศีลธรรม ในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๘ ศูนย์ แบ่งเป็น

             ๑ ส่วนกลาง

             ๑๐ วิทยาเขต : ๑) วข.หนองคาย ๒) วข.เชียงใหม่ ๓) วข.นครศรีธรรมราช ๔) วข.ขอนแก่น ๕) วข.นครราชสีมา ๖) วข.แพร่ ๗) วข.สุรินทร์ ๘) วข.อุบลราชธานี ๙) วข.พะเยา ๑๐) วข.นครสวรรค์

             ๑๖ วิทยาลัยสงฆ์: ๑) วส.เลย ๒) วส.นครพนม ๓) วส.ลำพูน ๔) วส.เชียงราย ๕) วส.พุทธชินราช ๖) วส.ปัตตานี ๗) วส.นครน่านฯ ๘) วส.นครลำปาง ๙) วส.พุทธโสธร ๑๐) วส.เชียงราย ๑๑) วส.ศรีสะเกษ ๑๒) วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๑๓) วส.ชัยภูมิ ๑๔) วส.สุราษฎร์ธานี ๑๕) วส.บุรีรัมย์ ๑๖) วส.ร้อยเอ็ด  

             ๑ หน่วยวิทยบริการ : ๑) นวบ.วัดหงส์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา