• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

คลังความรู้

Home / สื่อการเรียนการสอน

คู่มือชุมชนคุณธรรม

คู่มือชุมชนคุณธรรม

สื่อการเรียนการสอน
คู่มือครอบครัวคุณธรรม

คู่มือครอบครัวคุณธรรม

สื่อการเรียนการสอน
คู่มือคุณครูที่รัก

คู่มือคุณครูที่รัก

สื่อการเรียนการสอน
คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม

คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม

สื่อการเรียนการสอน
คู่มือนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

คู่มือนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

สื่อการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

สื่อการเรียนการสอน
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม

คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม

สื่อการเรียนการสอน
คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

สื่อการเรียนการสอน
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา

สื่อการเรียนการสอน
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา

สื่อการเรียนการสอน
คู่มือการจัดการเรียนรู้สาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนไทย

คู่มือการจัดการเรียนรู้สาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนไทย

สื่อการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการบรรยาย นโยบายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย คุณอรอนงค์ ลาภภูวนารถ

เอกสารประกอบการบรรยาย นโยบายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย คุณอรอนงค์ ลาภภูวนารถ

สื่อการเรียนการสอน
สื่อการสอน การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

สื่อการสอน การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

สื่อการเรียนการสอน