• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

Home / ภาพกิจกรรมสำนักงานพระสอนศีลธรรม

โครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

โครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

30/07/2563
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม มจร.สุรินทร์

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม มจร.สุรินทร์

16/08/2556
พระศรีวิสุทธิคุณ  ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพระสอนฯอำเภอปราสาท

พระศรีวิสุทธิคุณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพระสอนฯอำเภอปราสาท

11/01/2556
พระศรีวิสุทธิคุณ  ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพระสอนฯอำเภอรัตนบุรี

พระศรีวิสุทธิคุณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพระสอนฯอำเภอรัตนบุรี

12/02/2556
เชิญร่วมงานกฐินสามัคคียกช่อฟ้าวัดหนองเข้ จ.อุทัยธานี

เชิญร่วมงานกฐินสามัคคียกช่อฟ้าวัดหนองเข้ จ.อุทัยธานี

29/08/2555
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเทิดไท้องค์ราชัน  ๘๔ ชันษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ ชันษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

04/02/2554
งานสัมนาพระนักเทศน์ พระนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

งานสัมนาพระนักเทศน์ พระนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

16/10/2553
งานฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบโล่เกียรติคุณ มอบทุนการศึกษา วันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

งานฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบโล่เกียรติคุณ มอบทุนการศึกษา วันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

15/10/2553
ประมวลภาพจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประมวลภาพจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

03/12/2552
ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

10/05/2552
ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

03/11/2552
+ ประมวลภาพวันสัมมนา ๑๖-๑๗ กย.ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

+ ประมวลภาพวันสัมมนา ๑๖-๑๗ กย.ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

18/09/2552
+ ประมวลภาพประชุม 6 ภาค 23 จังหวัด

+ ประมวลภาพประชุม 6 ภาค 23 จังหวัด

08/08/2552
ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม ตรัง ชุดที่ 3

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม ตรัง ชุดที่ 3

30/06/2552
ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม ตรัง ชุดที่ 2

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม ตรัง ชุดที่ 2

30/06/2552
ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม ตรัง ชุดที่ 1

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม ตรัง ชุดที่ 1

30/06/2552
ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม พังงา ชุดที่ 3

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม พังงา ชุดที่ 3

29/06/2552
ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม พังงา ชุดที่ 2

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม พังงา ชุดที่ 2

29/06/2552
ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม พังงา ชุดที่ 1

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม พังงา ชุดที่ 1

29/06/2552
ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม นครศรีธรรมราช ชุดที่ 4

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม นครศรีธรรมราช ชุดที่ 4

29/06/2552