• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

Home / ภาพกิจกรรมสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม นครศรีธรรมราช ชุดที่ 3

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม นครศรีธรรมราช ชุดที่ 3

29/06/2552
ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม นครศรีธรรมราช ชุดที่ 2

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม นครศรีธรรมราช ชุดที่ 2

29/06/2552
ประมวลภาพ วันที่ 3 มิ.ย. 52  อบรมสัมมนาปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตขอนแก่น ณ วัดสิทธิการาม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ประมวลภาพ วันที่ 3 มิ.ย. 52 อบรมสัมมนาปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตขอนแก่น ณ วัดสิทธิการาม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

19/06/2552
ภาพประกอบอบรมสัมมนาปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพประกอบอบรมสัมมนาปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตขอนแก่น

19/06/2552
ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม นครศรีธรรมราช ชุด 1

ภาพอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรม นครศรีธรรมราช ชุด 1

02/06/2552
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถภาพพระสอนศีลธรรมฯ รุ่นที่ ๔

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถภาพพระสอนศีลธรรมฯ รุ่นที่ ๔

24/02/2552
<ประมวลภาพในวันการอบรมการใช้เทคโนฯ>

<ประมวลภาพในวันการอบรมการใช้เทคโนฯ>

06/02/2552
งานอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูพระสอนศีลธรรม ที่ มจร.วังน้อย

งานอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูพระสอนศีลธรรม ที่ มจร.วังน้อย

03/02/2552
สัมมนาใหญ่ระดับประเทศ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สัมมนาใหญ่ระดับประเทศ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

16/09/2551