ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประมวลภาพพิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ทางวิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีปฐมนิเทศ ณ วัดกลางบุรีรัมย์ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

คณาจารย์ จากห้องเรียนบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้ง ๒ จังหวัด

 

เจ้าคณะพระสังฆาธิการและผู้บริหาร วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม

 

พระศรีวิสุทธิคุณ  เป็นประธานจุดเทียน ธูป และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

  

พระศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 

พระครูสาธุกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวรายงานต่อประธาน

 

    พระสอนศีลธรรม ทั้ง ๒ จังหวัด ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

 

          เจ้าหน้าที่แนะนำถึงระเบียบต่างๆที่พระสอนควรทราบ

 

ประธานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานปิดการปฐมนิเทศ