งานสัมนาพระนักเทศน์ พระนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

งานสัมนาพระนักเทศน์ พระนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร