เชิญร่วมงานกฐินสามัคคียกช่อฟ้าวัดหนองเข้ จ.อุทัยธานี

เชิญร่วมงานกฐินสามัคคียกช่อฟ้าวัดหนองเข้ จ.อุทัยธานี

พระครูสมุไพศาล สุเมโธ ฝากประชาสัมพันธ์