พระศรีวิสุทธิคุณ  ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพระสอนฯอำเภอรัตนบุรี

พระศรีวิสุทธิคุณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพระสอนฯอำเภอรัตนบุรี