พระศรีวิสุทธิคุณ  ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพระสอนฯอำเภอปราสาท

พระศรีวิสุทธิคุณ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพระสอนฯอำเภอปราสาท