โครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

โครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดพิธี ณ ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด ตำบลห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี