• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
เจ้าอธิการสิทธิพร
ฉายา
ธมฺมวโร
นามสกุล
-
อายุ
53 ปี
พรรษา
29 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
1-2
วุฒิทางโลก
ป.7

สังกัดวัด

ตำบล วัดสุวรรณ (1) อำเภอ บ่อทอง (13) จังหวัด ชลบุรี (196)
โทร 08-9804-0946

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล วัดสุวรรณ (1) อำเภอ บ่อทอง (11) จังหวัด ชลบุรี (194)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00