• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระครูจันทคุณสาร (อ่อนจันทร์)
ฉายา
คุณสาโร
นามสกุล
-
อายุ
65 ปี
พรรษา
44 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

ตำบล จระเข้ (4) อำเภอ หนองเรือ (35) จังหวัด ขอนแก่น (785)
โทร 0821009736

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล จระเข้ (3) อำเภอ หนองเรือ (42) จังหวัด ขอนแก่น (785)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00