• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระครูจิรวัฒนวิธาน
ฉายา
จิรวฑฺฒโน
นามสกุล
-
อายุ
43 ปี
พรรษา
22 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
โท
เปรียญธรรม
3
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล อำเภอ เมืองตราด (14) จังหวัด ตราด (41)
โทร -

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ท่าโสม (1) อำเภอ เขาสมิง (8) จังหวัด ตราด (42)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00