• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระวิธี
ฉายา
สีลธมฺโม
นามสกุล
-
อายุ
71 ปี
พรรษา
13 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
โท
เปรียญธรรม
4
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล โคกกลาง (9) อำเภอ เพ็ญ (42) จังหวัด อุดรธานี (405)
โทร 098-5906880

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00