• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอุทัย
ฉายา
วิชิรญาโณ
นามสกุล
-
อายุ
36 ปี
พรรษา
2 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
ตรี
เปรียญธรรม
1-2
วุฒิทางโลก
ม.3

สังกัดวัด

ตำบล จำปี (11) อำเภอ ศรีธาตุ (22) จังหวัด อุดรธานี (405)
โทร 063-5312247

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล หัวนาคำ (4) อำเภอ ศรีธาตุ (22) จังหวัด อุดรธานี (404)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00