• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระเมธี
ฉายา
อธิจิตฺโต
นามสกุล
-
อายุ
49 ปี
พรรษา
8 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.บส.

สังกัดวัด

ตำบล ธาตุพนม (34) อำเภอ ธาตุพนม (86) จังหวัด นครพนม (314)
โทร 0932479700

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล กกแดง (4) อำเภอ นิคมคำสร้อย (36) จังหวัด นครพนม (165)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00