• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอัสนี
ฉายา
เตชวโร
นามสกุล
-
อายุ
26 ปี
พรรษา
4 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ม.3

สังกัดวัด

ตำบล สำพันตา (2) อำเภอ นาดี (16) จังหวัด ปราจีนบุรี (180)
โทร 087-1321-656

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล สำพันตา (7) อำเภอ นาดี (16) จังหวัด ปราจีนบุรี (180)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00