• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
เจ้าอธิการสมพงษ์
ฉายา
กลฺยาณธมฺโม
นามสกุล
-
อายุ
60 ปี
พรรษา
24 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
3
วุฒิทางโลก
ป.บส.

สังกัดวัด

ตำบล อำเภอ วังม่วง (11) จังหวัด สระบุรี (321)
โทร ๐๘๗-๙๑๐๕๗๘๐

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล แสลงพัน (4) อำเภอ วังม่วง (14) จังหวัด สระบุรี (320)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00