• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระเกรียงศักดิ์
ฉายา
กนฺตวีโร
นามสกุล
-
อายุ
39 ปี
พรรษา
6 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
1-2
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

แขวง เขต คลองเตย (7) จังหวัด กรุงเทพมหานคร (511)
โทร -

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

แขวง *คลองตัน เขต พระโขนง (11) จังหวัด กรุงเทพมหานคร (506)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00