• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระมหาวิชาญ
ฉายา
เขมโชติ
นามสกุล
-
อายุ
64 ปี
พรรษา
20 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
5
วุฒิทางโลก
-

สังกัดวัด

ตำบล อำเภอ ท่าช้าง (8) จังหวัด สิงห์บุรี (119)
โทร 899001524

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ถอนสมอ (4) อำเภอ ท่าช้าง (8) จังหวัด สิงห์บุรี (119)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00