• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระอธิการนวพล
ฉายา
นวพโล
นามสกุล
-
อายุ
35 ปี
พรรษา
14 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล (13) จังหวัด นครศรีธรรมราช (240)
โทร 098-22878994

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล (15) จังหวัด นครศรีธรรมราช (241)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00