• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระมหารังสรรค์
ฉายา
จนฺทโสภโณ
นามสกุล
-
อายุ
54 ปี
พรรษา
17 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
5
วุฒิทางโลก
ม.6

สังกัดวัด

ตำบล แว้ง (1) อำเภอ แว้ง (1) จังหวัด นราธิวาส (48)
โทร 08-1364-9993/09-5547-9269

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล สุคิริน (2) อำเภอ สุคิริน (2) จังหวัด นราธิวาส (48)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00