• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสิทธิชัย
ฉายา
สิทฺธิชโย
นามสกุล
-
อายุ
35 ปี
พรรษา
6 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.ตรี

สังกัดวัด

โทร 0625852458

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล ทาแม่ลอบ (4) อำเภอ แม่ทา (24) จังหวัด เชียงใหม่ (245)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00