• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ
พระสุระชาต
ฉายา
ปิยวาโจ
นามสกุล
-
อายุ
39 ปี
พรรษา
3 พรรษา

ข้อมูลการศึกษา

นักธรรม
เอก
เปรียญธรรม
-
วุฒิทางโลก
ป.บส.

สังกัดวัด

ตำบล อำเภอ มะขาม (11) จังหวัด จันทบุรี (121)
โทร -

โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน

ตำบล บ้านป่า (1) อำเภอ แก่งคอย (33) จังหวัด จันทบุรี (320)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:21:00