• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรธมฺมญฺญู
วัดศาลาลอย
2
อารยธมฺโม
วัดเลียบ
3
จนฺทโก
วัดบำเพ็ญธรรม
4
ถาวโร
วัดอิสาณบ้านนาวอง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1