• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฉนฺทสีโล
วัดดอยอิสาน
2
ปุณณชมฺโม
วัดอุทิศยาราม
3
นิตินโย
วัดนิเวศศรสาร
4
โกวิโท
วัดป่าบ่อน้ำใส
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1