• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนญาโณ
วัดหนองหญ้าขาว
2
ฐิตญาโณ
วัดกลางปักธงชัย
3
สุรเตโช
วัดโพธิ์เมืองปัก
4
สุเมธโส
วัดโพธิ์เมืองปัก
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1