• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สญฺญโม
วัดหน้าค่าย
2
สุจิณฺโณ
วัดบางแหวน
3
ฐานวโร
วัดเขาสร้อยทอง
4
อสโม
วัดสามัคคีชัย
5
-
วัดหน้าค่าย
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1