+ แผนที่จอดรถผู้มาร่วมงานสัมมนาวัดประยุรวงศาวาส

+ แผนที่จอดรถผู้มาร่วมงานสัมมนาวัดประยุรวงศาวาส

แผนที่ ที่ ผู้ประสานงาน ๑๘ ภาคการปกครองคณะสงค์ จะนำรถที่โดยสารพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาจอด