+ พศ.เตรียมขึ้น

+ พศ.เตรียมขึ้น "แบล็กลิสต์" มารศาสนา

          สำงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำทะเบียนพระสงฆ์ทั่วประเทศใหม่ ขึ้นบัญชีพระที่มีความผิด ป้องกันหนีไปบวชใหม่ อนุ กมธ.พุทธสรุปปัญหาเสนอมหาเถรสมาคม
         
จากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา วุฒิสภา ซึ่งมี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้หารือถึงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธ ศาสนา เช่น พระปลอมออกเรี่ยไรเงิน รวมไปถึงพระสงฆ์ที่ทำความผิดและต้องโดนสึกออกไป เมื่อสึกไปแล้วก็กลับไปบวชวัดอื่นอีก และปัญหาเรื่องวัดร้าง ซึ่งในส่วนของผู้ที่ทำความผิดแล้วกลับไปบวชใหม่นั้น ทาง ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (พศ.) ชี้แจงว่า ขณะนี้ พศ.กำลังทำทะเบียนพระสงฆ์ทั่วประเทศใหม่ และหากพบว่าพระสงฆ์รูปใดที่มีความผิดจนต้องสึกออกไปก็จะมีการขึ้นบัญชีไว้ไม่ให้ไปบวชวัดอื่นอีก ขณะเดียวกัน ในที่ประชุมได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา ว่าจะต้องเร่งผลักดันให้มีการออก พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยเร็ว
         
นางสุกัญญา สุดบรรทัด รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมยังได้พูดถึงงบประมาณในการดูแลพระพุทธศาสนาที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ขาดงบฯสนับสนุนบุคลากรที่จะทำงานทางพระพุทธศาสนา ปัญหาทางด้านกฎหมายทำให้การบริหารการจัดการวัดยังไม่ดีเท่าที่ควร  การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เช่น การปลอมบวช พระสงฆ์ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม   ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ส่งผลให้มีผู้เข้าบวชน้อยลง และทำให้เกิดปัญหาวัดร้างที่ขณะนี้มีอยู่ประมาณ ๖,๐๐๐ แห่ง
         
นางสุกัญญากล่าวต่อไปว่า ในการประชุมยังหารือถึงการเพิ่มที่พักสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งระหว่างรอขึ้นเครื่องบินในประเทศ และระหว่างประเทศ โดย พล.ต.สนั่นรับปากว่าจะช่วยประ-สานไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ ส่วนปัญหาต่างๆ ในการหารือให้ทางคณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา รวบรวมมาแล้วเสนอมา และ พล.ต.สนั่นจะรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อมหาเถรสมาคมต่อไป.

ที่มาของข่าว : ไทยรัฐ
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

 

*******************