+ จัดทำเนื้อหาธรรมศึกษาเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่น

+ จัดทำเนื้อหาธรรมศึกษาเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่น

          จัดทำเนื้อหาธรรมศึกษาเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่น เพื่อทำให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และหวังเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบธรรมศึกษามากขึ้น...
         
พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธฯ ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวถึงการส่งเสริมการสอบธรรมศึกษา ว่า กองธรรมสนามหลวงมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงการสอบธรรมศึกษาเพิ่มขึ้น จากสถิติเดิมปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ที่มีผู้เข้าสอบถึง ๒ ล้านคน ดังนั้น แม่กองธรรมสนามหลวงจึงมีโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลธรรมศึกษาขึ้น โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลธรรมศึกษาเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตรวมทั้งจะมีการจัดทำเนื้อหาธรรมศึกษาเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่น เพื่อทำให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และหวังเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบธรรมศึกษามากขึ้น
          พระธรรมวรเมธีกล่าวต่อว่า กองธรรมสนามหลวงจะเสนอโครงการดังกล่าวผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อของบประมาณขอรับการสนับสนุนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ ๒ จำนวน ๔๐ ล้านบาท นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มสนามสอบธรรมศึกษาตามเขตหรืออำเภออีกหลายจุด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสะดวกในการเดินทางมาสอบด้วย.

โดย ทีมข่าวการศึกษา
๑ ธันวาคม ๒๕๕๒, ๐๕ : ๑๕ น.

 

*****************