+ ส.ค.ส. ๒๕๕๓ จากคณะผู้บริหารโครงการฯ

+ ส.ค.ส. ๒๕๕๓ จากคณะผู้บริหารโครงการฯ

ขึ้นปีใหม่  ต้องคิดใหม่  และทำใหม่
สร้างนิสัย  ขยันประหยัด   ซื่อสัตย์ยิ่ง
รับผิดชอบ  ทุกหน้าที่  ให้ดีจริง
เลิกพาดพิง  ใส่ร้าย  ป้ายสีกัน

อันเงินงาน  การศึกษา   ควรหาไว้
เป็นหลักชัย  ของชีวิต  คิดสร้างสรรค์
จงมองโลก  ในแง่ดี  ทุกวี่วัน
เป็นของขวัญ  ของฝากจาก   ..มหาจุฬา.

คณะผู้บริหาร
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน