ประกาศรับบทความเพื่อจัดทำวารสารพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สำนักงานพระสอนศีลธรรมมีแผนจะดำเนินการจัดทำวารสารเพื่อแจกให้กับพระสอนศีลธรรม ทั้งนี้เพื่อเน้นให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสาระที่่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพระสอนศีลธรรม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พระสอนศีลธรรมได้มีส่วนร่วมกับสำนักงานพระสอนศีลธรรมและยังเป็นเวทีให้พระสอนศีลธรรมได้นำผลงานออกมาเสนอสู่สาธารณะชน

สำนักงานพระสอนศีลธรรมจึงออกประกาศรับบทความ โดยเขียนบทความจากมุมมองใดก็ได้ที่คิดว่าเป็นประโชยน์กับพระสอนศีลธรรม อ่านแล้วสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือแนวทาง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของพระสอนศีลธรรมได้จริง เช่น วิธีการสอนแบบดึงความสนใจเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ หรือระดับชั้นอื่นๆ เป็นต้น 

สามารถส่งผลงานมาได้ทางอีเมล 

sukrapee08@gmail.com

หรือทางไปรษณีย์

สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 ม.1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมเบอร์ติดต่อกลับ กรณีที่ได้รับการตีพิมพ์ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไป โดยเจ้าของผลงานจะได้รับของที่ระลึก สื่อการสอน พร้อมระบุชื่อเจ้าของผลงาน ในวารสารฉบับที่ตีพิมพ์

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานพระสอนศีลธรรม 035-248-084