วันที่และสถานที่จัดการประกวดระดับจังหวัด/ภาค ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

วันเวลาสถานที่จจัดการประกวด ดาวน์โลหดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ

http://www.krupra.net/new/index.php?url=download_view&id=285