ผลการดำเนินงานด้านจำนวนพระสอนศีลธรรม 3 ปี (60-62)

ผลการดำเนินงานด้านจำนวนพระสอนศีลธรรม 3 ปี (60-62)