ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมสมัครเข้าร่วมอบรม

ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา https://bit.ly/2A0eX1e
ณ วิทยาเขตอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี https://bit.ly/3elMJNf
ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จ.เชียงราย https://bit.ly/2V7aQaO
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ.น่าน https://bit.ly/3hMvneF
?สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 สิงหาคม พ.ศ 2563