ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธ

สมัครเข้าร่วม

โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  - 15 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติม 02-2885879,083-305-2392

ลิงค์การรับสมัคร www.vitheebuddha.com/Best/

เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com