อาราธนาเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศต่อสัญญาพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

อาราธนาเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศต่อสัญญาพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ขออาราธนาเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศต่อสัญญาพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ วัดราชบูรณราชวรวิหาร  แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ในเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป