ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเพื่อรับการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเพื่อรับการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธ
สมัครเข้าร่วม
โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 12
สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  - 15 มิถุนายน 2564
สอบถามเพิ่มเติม 02-2885879,083-305-2392
ลิงค์การรับสมัคร www.vitheebuddha.com/Best/
เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com