ขอเชิญชวน พระสอนศีลธรรมในสังกัด ร่วมส่งผลงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญชวน พระสอนศีลธรรมในสังกัด ร่วมส่งผลงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

"เราจะสร้างห้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีชีวิตและมีความหมายต่อตัวผู้เรียนได้อย่างไร"????

ขอเชิญชวน พระสอนศีลธรรมในสังกัด ร่วมส่งผลงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้สนใจสมัครและส่งผลงานให้ท่านกรอกข้อมูลผ่านระบบ google from ที่นี้  https://forms.gle/BCi9LgYBUBHRidrc6

กำหนดการ เบื้องต้น
ตั้งบัดนี้ถึง 13 กรกฎาคม 2565 -เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
วันที่ 14 กรกฏาคม 2565 -ปิดรับสมัครและส่งผลงาน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 2565 -ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
 สิงหาคม 2565 -นำเสนอและมอบรางวัล
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
-----
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเชิญให้ทำการนำเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม พร้อมกับรับเกียรติบัตรและรางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
-----
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกรูป
----
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0929206352
รายละเอียด : https://bit.ly/3xIE7wk
กล่มไลน์ติดต่อสอบถาม : https://bit.ly/3xNgbrO
ไลน์ OA : https://lin.ee/D4xZeKZ
#สำนักงานพระสอนศีลธรรม
#พระสอนศีลธรรมในสังกัดร่วมส่งผลงานประกวดนำเสนอผลงาน
#แผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้