รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage ตอนที่ 3/57 ช่อง MCUTV เพ็ชรรัตน์ ธรรมญาณรังสี