รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage ตอนที่ 18/57 ช่อง MCUTV ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา